21 de set. 2007

Les tensions d'alimentació en baixa tensió

La majoria de nosaltres tenim a casa nostra una tensió de 230 V en valor nominal. Això vol dir que la tensió pot variar (aproximadament) entre 214 i 246 V. A l'entrada dels edificis de vivendes i als edificis industrials i comercials és habitual el valor de 400 V (que surt de multiplicar 230 per l'arrel quadrada de tres).

La distribució elèctrica se sol fer amb quatre fils, tres dels quals s'anomenen fases i l'altre neutre. En un sistema normal, si mesurem entre dues fases qualsevols veurem 400 V i si mesurem entre una fase qualsevol i el neutre veurem 230 V.

Fa uns anys, el valor normalitzat per a la mateixa tensió era 220 V i podia variar (aproximadament) entre 204 i 235 V. Aquests valors s'han canviat per adaptar-se a la resta d'Europa però fixem-nos que els marges del 220 i del 230 coincideixen força, de manera que això no ha implicat haver de canviar els aparells. Abans també hi havia la tensió de 127 V (que sortia de dividir 220 per l'arrel quadrada de tres) i la de 380 V (que sortia de multiplicar 220 per l'arrel quadrada de tres).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa el teu comentari