6 de març 2017

Bean – Microcontrolador amb Bluetooth i compatible amb Arduino

Les plaques Bean incorporen un microcontrolador compatible amb Arduino i un sistema de comunicacions Bluetooth LE. Això permet fer fàcilment projectes en els que necessitem comunicació entre dispositius o entre l’aparell i un telèfon mòbil o tauleta. A més els microcontroladors són programables a través de Bluetooth.

Bean Bean+

Hi ha dues plaques, la Bean i la Bean+. Totes dues incorporen un sensor de temperatura, un acceleròmetre triaxial i un LED RGB. La placa petita (Bean) té poques entrades i sortides però incorpora un espai per soldar-hi components addicionals. La placa gran (Bean+) porta connectors que permeten apilar-hi targetes a sobre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa el teu comentari