3 de nov. 2014

Parcs eòlicsL’aprofitament del vent com a força motriu no és una cosa nova. Els molins de vent estan presents a la nostra història i la nostra literatura. El que és relativament modern és fer servir el vent per generar electricitat.
En un molí eòlic, l’energia del vent fa girar unes pales que transmeten la seva energia de rotació a un generador elèctric. Si no és per a consum domèstic, un sol molí eòlic no sol ser rentable; per això els molins s’agrupen formant un parc eòlic que es connecta a la xarxa elèctrica en un sol punt.

La generació eòlica presenta dos problemes. El primer, més fàcil d’entendre, és que la velocitat del vent varia al llarg del temps i, per tant, també ho fa la del generador. Encara que en els primers molins això era un problema, les tecnologies actuals admeten variacions importants de la velocitat del vent. Tot i això, si el vent és massa fort o massa fluix, els molins es paren.

El segon problema és que determinades pertorbacions a la xarxa elèctrica poden afectar als aerogeneradors. Els primers dissenys de molins es desconnectaven cada cop que hi havia una pertorbació. Això feia que la seva disponibilitat fos poc fiable i obligava a limitar la generació eòlica a un petit percentatge del total. Els molins actuals són capaços de seguir funcionant enfront de la majoria de pertorbacions i això ha permès arribar a percentatges molt alts de generació eòlica.

Parc eòlic marí

En les centrals hidràuliques i tèrmiques (de combustió o nuclears) els generadors giren a una velocitat constant que és proporcional a la freqüència de 50 cicles per segon (50 Hz) del sistema elèctric. En els molins la velocitat del generador depèn de la velocitat del vent. Inicialment això era un inconvenient important que afectava al rang de velocitats en el que el generador podia funcionar i al rendiment. Les tecnologies actuals, basades en convertidors, permeten un millor aprofitament.

En el gràfic següent (publicat per Unesa) podem veure un esquema dels principals elements d’un parc eòlic.


Actualment els terrenys disponibles per a la instal·lació de parcs eòlics (bones característiques de vent i possibilitat d’obtenir permisos) ja estan força ocupats. La tendència actual és a posar els parcs eòlics a alta mar però això presenta dos inconvenients. El primer és la forma de fer la subjecció dels molins al fons del mar i el segon és que la llarga distància fins a la costa complica la connexió del parc amb la xarxa elèctrica.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa el teu comentari