20 de set. 2012

LEGO MINDSTORMS NXT 2.0

L'altre dia vaig tenir ocasió de provar el conjunt LEGO MINDSTORMS NXT 2.0 i vaig quedar gratament sorprès. LEGO el presenta (a la pàgina dels EUA, no està a la pàgina d'Espanya) com un sistema per a la construcció i creació de robots. De fet, però, permet la creació de màquines diverses que funcionin de manera automatitzada.

LEGO MIDSTORMS

El sistema pot controlar fins a tres motors amb reductor i s'hi poden connectar fins a quatre sensors: un sensor d'ultrasons, un sensor de color, un sensor de so i dos sensors de contacte.

El sensor d'ultrasons és un sensor analògic, és a dir que ens permet saber la distància a la que es troba l'objecte. Tenint en consideració que la immensa majoria dels sensors d'ultrasons a la indústria són binaris (no mesuren la distància sinó només si l'objecte està en un determinat rang de distàncies) ens permetrà fer coses força avançades.

El sensor de color també és un element una mica especial ja que a la indústria són estranys. El que més es fa servir a la indústria són sensors de lluminositat (independentment del color) i sensors òptics que detecten la presència de peces. Addicionalment, el propi sensor pot actuar com a llum de color.

El sistema té un inconvenient ja que amb només tres motors i tan pocs sensors es fa difícil fer màquines una mica complicades però amb imaginació i enginy es poden arribar a obviar alguns d'aquests inconvenients. De tota manera, a la botiga web es poden comprar sensors individualment i, per tant, si ens cal podem repetir algun sensor mentre no superem el límit dels quatre ports d'entrada disponibles. A la botiga també podem trobar altres sensors que no estan a la caixa base com brúixola, acceleròmetre, infrarroig o giroscop. En cas necessari, i si el pressupost ho permet, podem fer servir dues (o més) unitats de control a la mateixa màquina.

Des d'un punt de vista educatiu, el sistema té moltes possibilitats ja que permet plantejar problemes de diferents nivells de complexitat sobre els que es poden trobar diverses solucions tan de construcció com de programació. El problema és que té moltes peces (més de 600) i bona part són molt petites. Quantes se'n perdran cada cop que ho fem servir?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa el teu comentari