17 de maig 2011

El vehicle elèctric com emmagatzemador d'energia

Fa uns dies parlàvem de la necessitat de tenir sistemes d'emmagatzemar energia elèctrica.

Actualment s'està fent recerca (encara que no tanta com seria desitjable) en les bateries d'alta capacitat i els ultracondensadors que podrien ser emprats per les companyies distribuidores per emmagatzemar energia però d'aquesta manera, a un cost competitiu, només podrem emmagatzemar petites quantitats.

L'hidrògen pot ser una altra manera d'emmagatzemar energia però quan aquest hidrògen es torna a convertir en electricitat (a les piles de combustible) es genera una important quantitat de calor. Si es vol ser eficient (i, per tant, competitiu) cal poder aprofitar aquesta calor al mateix temps que es genera l'electricitat.

Finalment, sembla que en el futur el vehicle elèctric pot jugar un paper molt important en l'emmagatzemament d'energia. Però per això cal:

  1. Crar un clima de confiança i uns incentius per tal que l'usuari accepti deixar connectat el seu vehicle mentre no el fa servir i que admeti que (mentre tingui les bateries carregades quan ho ha programat) la companyia pugui carregar les bateries quan més li convingui o, en cas de necessitat, fins i tot pugui agafar una part de l'energia de les bateries. L'usuari ha de tenir arguments per confiar que el seu vehicle estarà a punt quan ell ho hagi demanat, que la càrrega de la bateria serà feta en una hora de baix consum (i, per tant, de baix preu) i que si s'agafa una part de l'energia, se li pagarà a una tarifa adequada.

  2. Hi ha d'haver una normalització dels sistemes de recàrrega que permeti que l'usuari no només pugui carregar el vehicle a casa sinó també a la feina o en centres comercials i d'oci, estacions intermodals, etc.

  3. Hi ha d'haver una infrastructura mínima suficient per tal que l'usuari sàpiga que no només podrà emprar el seu vehicle per als trajectes habituals sinó també en vacances i sortides; en cas contrari les vendes d'aquests veicles no augmentaran significativament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa el teu comentari