12 d’abr. 2011

Podem prescindir de l'energia nuclear?

Després del terratrèmol del Japó, aquesta pregunta està en boca de molta gent.

La resposta, al nostre país, és que actualment no.

Per poder prescindir de l'energia nuclear, caldria tenir molta més potència instal·lada que no pas la que tenim ara. Per tant, de moment, la resposta és no. Augmentant ràpidament la potència instal"lada, potser d'aquí 5 a 10 anys en podríem parlar.

Ara bé, amb la situació actual del mercat dels combustibles fòssils, no sembla que ara sigui un bon moment per incrementar el nombre de centrals de fuel o gas.

I amb renovables? Actualment el nivell de rendibilitat és molt baix i tal com està el mercat financer serà difícil trobar empreses disposades a invertir.

En qualsevol cas, el sistema elèctric actual no pot funcionar amb un elevat percentatge de renovables. Per aconseguir-ho caldria:

  1. Augmentar la robustesa dels generadors solars i eòlics per tal que siguin capaços d'aguantar sense desconnectar-se els problemes típics de la xarxa elèctrica (que les centrals convencionals són capaces d'aguantar) sense desconnectar-se

  2. Buscar sistemes d'emmagatzematge d'energia que permetin cobrir aquells moments en els que no hi ha suficient generació eòlica i solar

  3. Incentivar la instal·lació de fonts renovables més gestionables que l'eòlica i la solar, com són la biomassa i la marina

  4. Augmentar les interconnexions amb la resta de la península i amb Europa per poder beneficiar-nos dedel fet que no a tot arreu fa el mateix vent en cada instant


Per aconseguir-ho cal augmentar la inversió en recerca i donar primes als que instal·lin les primeres instal·lacions. No oblidem que els preus dels components comencen a ser interessants quan el nombre de vendes és suficientment alt.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Deixa el teu comentari